NFL Hot News: aktuální dění v NFL


NFL.cz > Redakce > Pravidla Velikost textu

Základy Amerického fotbalu

sobota 1. ledna 2011, 0:00 Americký fotbal, v USA nazývaný pouze fotbal, je nejpopulárnějším kolektivním míčovým sportem ve Spojených Státech. Cílem této hry je dostat míč do soupeřovi endzony (koncové zóny) a získat, předtím než uplyne řádná hrací doba, více bodů než soupeř.

Základy Amerického fotbalu Tým New Orleans Saints na taktické poradě

HŘIŠTĚ

Americký fotbal se hraje na hřišti dlouhém 120 yardů (cca 110 metrů) a 53.3 yardu (cca 48.8 metrů) širokém. Hřiště je po stranách ohraničeno sidelines a jeho konec je na obou stranách označen endline. Deset yardů od endline se nachází další lajna nazývaná goal line. Území mezi endline a goal line se nazývá endzone. Goal lines jsou od sebe vzdálené 100 yardů (90 metrů). Plocha mezi oběma goal lines se nazývá playing field.

Playing field (hrací plocha) je označena yard lines (bílé souvislé čáry) nalajnované každých 5 yardů (4.5 metru)napříč hřištěm a každých 10 yardů označeny velkou číslovku.

Další značky, které vidíme na hrací ploše se nazývají hash marks. Hash marsk jsou malé přerušované čárečky, které se nacházejí uprostřed i po stranách hřiště a označují každý jednotlivý yard.

Díky všem těmto lajnám, které můžeme na hrací ploše nalézt, se hřišti na Americký fotbal občas přezdívá gridiron (síť, mříž).

Na konci každé endzone se nachází tzv. goal posts (branka). Goal post se skládá z post (podstavce), crossbar (břevna) a dvou uprights (tyčí). Podstavec měří 10 stop (3.05 metru) na konci podstavce se nachází břevno, na němž jsou upevněné dvě vzpřímené tyče, které se tyčí do výše 30 stop (cca 8 metrů) a jsou od sebe vzdálené 18 stop a 6 palců (5.64 metrů).

ZÁČÁTEK ZÁPASU

Každé utkání Amerického fotbalu začíná tzv. Coin tossem (losem - hodem mincí). Hostující tým má právo zvolit si mezi Heads and Tails (panou a orlem). Tým, který v losu zvítězí, si může vybrat z následujících třech možností:

1. Může si zvolit, že chce přijímat výkop soupeřícího týmu (receive), což znamená, že bude jako první útočit. Soupeřící tým si může vybrat, kterou stranu chce bránit.

Nebo si může zvolit, že chce jako první vykopávat (kick), což znamená, že si soupeř bude moci zvolit, kterou stranu hřiště chce bránit a bude útočit jako první.

2. Může si zvolit, kterou stranu hřiště chce bránit. Soupeř si může vybrat, jestli chce vykopávat, nebo výkop přijímat.

3. Může si zvolit, že přenechá právo volby na soupeři a svou možnost si zvolí až před začátkem druhého poločasu.

Na začátku druhého poločasu si týmy své pozice vymění (tým, který na začátku zápasu vykopával míč, bude teď přijímat a naopak). Tým který zvolil 3 možnost a ponechal první volbu na soupeři se na začátku druhého poločasu rozhodne, jestli chce vykopávat (kick), nebo výkop přijímat (receive).

PRŮBĚH ZÁPASU

Cílem každého týmu je dostat míč do soupeřovy endzony, (koncová zóna hřiště, měřící 10 yardů, cca 9 metrů, obvykle bývá označena názvem týmu a jeho logem).

Tým, který má v držení míč se nazývá offense (útok). Tým, který má za úkol útok zastavit se nazývá defense (obrana). Cílem útoku je získat body pro svůj tým.

V americkém fotbale existuje několik možností, jak se dají body získat:

1. Touchdown (TD) - 6 bodů. Hráč skóruje TD, když doběhne s míčem do soupeřovy endzony, nebo zachytí-li v endzoně přihrávku od svého spoluhráče.

Po skórování každého touchdownu následuje tzv. Pat (Point after touchdown - dohrávka). Rozhodčí v tomto případě umístí míč na dvouyardovou hranici bránícího týmu. Pat může mít dvě podoby:

a) Extra point (1 bod) - Kicker (hráč, který kope do míče) kopne míč mezi tzv. Uprights (branku).

b) Two -point conversion (2 body) – útočící tým se pokusí pomocí běhové nebo pasové hry dostat míč do soupeřovi endzony (stejně jako když chce skórovat touchdown).

2. Field Goal (FG) - 3 body. Field goal je skórován, když kicker (hráč, který kope do míče) kopne míč do goal post (branky).

4. Safety -2 body. Safety může být zaznamenána několika různými způsoby:

a) Útočící hráč je složen obráncem ve své vlastní endzoně.

b) Útočící hráč vyběhne ve vlastní endzoně do autu.

c) Útočící hráč upustí míč (fumble) ve vlastní endzoně, který následně vypadne do autu.

d) Útočící hráč si klekne nebo zalehne míč ve své endzóně.

f) Punt puntujícího týmu je zblokován a míč projde endzone puntujícího týmu a skončí mimo hrací plochu.

e) Útočící tým se dopustí faulu ve vlastní endzone (intentional grounding, holding atd.)

Offense (útok) si musí zvolit mezi dvěma způsoby, kterými se pokusí získat body pro svůj tým:

1. Running play (běhovou hrou) útočící hráč doběhne „po zemi“ s míčem dokud není složen obráncem, nevběhne do autu nebo nedoběhne do soupeřovy endzóny.

2. Passing play (pasovou hrou – přihrávkou vzduchem) útočící hráč zachytí přihrávku od svého spoluhráče a běží s míčem, dokud není složen, nevběhne do autu nebo nedoběhne do soupeřovi endzóny.

Útok má 4 pokusy (downy) na to, aby překonal desetiyardovou hranici. Jestliže se mu to podaří, získá první down a spolu s ním další 4 pokusy na překonání desetiyardové hranice. Takhle to jde pořád dokola, dokud útočící tým neskóruje body nebo dokud se ho obraně nepovede zastavit. Pokud obrana útok zastaví, týmy si „vymění role“ (útočící tým jde bránit, bránící tým útočit).

Série útočných pokusů, jejichž cílem je dostat míč do soupeřovy endzony a zaznamenat tak touchdown nebo aspoň skórovat field goal se nazývají drive.

Drive se skládá z tzv. plays (her – útočný pokusů). Plays jsou nacvičené akce, kterými se útok snaží překonat obranu a získat pro svůj tým cenné body.

Každá play začíná snapem. Útočící hráči se postaví proti obrancům na line of scrimmage (místo na kterém začíná daná hra). Útočník zvaný Centr vezme míč do své ruky a přihraje ho (snapne) na svého spoluhráče nejčastěji na Quarterbacka.

Play (útočný pokus) končí v případě, že hráč s míčem skóruje touchdown, vběhne do autu nebo je složen (zastaven) obráncem.


HRACÍ DOBA

Zápas Národní Fotbalové Ligy trvá 60 minut čistého času a je rozdělen do čtyř patnácti minutových čtvrtin. Mezi druhou a třetí čtvrtinou následuje dvanáctiminutová poločasová přestávka. Jestliže je utkání vysíláno některou z mnoha televizních stanic, může celý televizní přenos (díky reklamním přestávkám) trvat okolo tří hodin.

Pokud je stav po základní hrací době nerozhodný, následuje patnáctiminutové prodloužení, které se hraje podle pravidla „náhlé smrti“ tým, který skóruje jako první, zvítězí.

Americký fotbal se hraje na tzv. čistý hrací čas (stejně jako hokej), což znamená, že se v některých situacích zastavuje časomíra:

1. Rozhodčí zastavuje čas v případě, že útočící hráč vyběhne (nebo je vytlačen) do autu (tzv. out of bounds)

2. Rozhodčí zastaví čas v případě, že útočící tým nezkompletuje přihrávku.

3. Čas je zastaven v případě, že jeden z týmu skóruje (touchdown, field goal, safety).

4. Čas je zastaven v případě, že si jeden z týmu vybere timeout (každý tým má 3 timeouty na poločas).

5. Čas je zastaven v případě, když se rozhodčí ,,potřebují poradit“ (např. při zkoumaní videozáznamu, měření prvního downu atd.)

6. Časomíra se zastaví v případě, že je potřeba ošetřit zraněného hráče.

7. Časomíra je zastavena v případě, že si týmy vyměňují pozice (útočící tým jde bránit, bránící tým útočit).

8. Rozhodčí zastaví čas v případě komerční přestávky

9. Čas je automaticky zastaven v druhé a čtvrté čtvrtině, jestliže zbývají dokonce utkání 2 minuty (tzv. two-minute warning).

V Americkém fotbale se měří dva „druhy času“ game clock (klasické měření hrací doby, které je vysvětleno o pár řádků výše) a play clock (hrací hodiny).

Play clock – tato časomíra odpočítává čas, v kterém musí útočící tým rozehrát následující hru. Pokud se útoku nepodaří rozehrát míč před uplynutím čtyřiceti sekund od konce předešlé hry (25 sekund poté co rozhodčí umístí míč do pozice, z které má být rozehrán), bude potrestán pětiyardovou penalizací za zdržování hry (delay of game). Účelem play clock je zajistit, aby hra běžela v konstantním tempu a nedocházelo ke zbytečnému zdržování.

SPECIAL TEAMS (KICKING A PUNTING)

Součástí každého týmu je mimo obrany (defense) a útoku (offense) tzv. special team (zvláštní tým).

Special team má během zápasu na starosti mnoho různých „zvláštních úkolů“).KICKING GAME

Kicking game (kopací hru)

Na začátku zápasu, v poločase nebo když útok skóruje body, vstupuje na hřiště special team. Člen special teamu tzv. Kicker (hráč, který kope do míče) má obvykle za úkol kopnout míč ze své třicetiyardové lajny co nejdále to je možné. Jeho spoluhráči mají na starosti složit hráče, který bude výkop vracet co nejhlouběji v soupeřově poli tak, aby měl útok soupeřícího týmu co nejhorší možnou výchozí pozici pro svůj drive (sérii útočných pokusů, jejichž úkolem je skórovat body).

Pokud výkop skončí mimo hřiště (out of bounds), jedná se o přestupek proti pravidlům a útočící tým bude začínat svůj drive ze svého čtyřicátého yardu.

Jestliže míč při výkopu proletí endzone soupeře a následně skončí mimo hřiště jedná se o tzv. Touchback. V tomto případě bude útočící tým začínat svůj útok ze svého dvacátého yardu.

Kick return (vracení výkopu)

Výkop soupeře vrací člen special teamu tzv. Kick Returner.

Úkolem tohoto hráče je vrátit výkop soupeře (soupeřícího special teamu) co nejhlouběji do protivníkova pole. Jeho spoluhráči mají na starosti odblokovat mu z cesty soupeřící hráče, kteří se ho snaží zastavit tak, aby měl útok co nejlepší výchozí pozici (field position) pro svůj drive (sérii útočných akcí, jejichž úkolem je skórovat body).

Pokud Kick Returne vrátí výkop až do endzóny soupeře, skóruje touchdown, čímž získá pro svůj tým 6 bodů.

Kick returner se může rozhodnout, že výkop nebude vůbec vracet. V tomto případě si klekne s míčem ve vlastní endzóně. Pokud tak účinní, bude útok začínat drive ze své dvacetiyardové linie.

FIELD GOAL (gól ze hřiště)

Kicker může mít za úkol proměnit tzv. Field goal (gól ze hřiště), který se počítá za 3 body. Pokud se mu to podaří a míč proletí tzv goal post (brankou), získá pro svůj tým 3 body. Jestliže selže (míče skončí mimo branku), bude útok soupeře rozehrávat z místa, odkud byl field goal rozehráván, vyjma případu kdy byl field goal rozehrán ve dvacetiyardovém území soupeře (např. na 10 yardu). V tomto případě by soupeř začínal útok ze své dvacetiyardové linie.

FIELD GOAL BLOCK (zablokování gólu ze hřiště)

Special team může mít za úkol pokusit se zablokovat field goal soupeře. Jestliže se special teamu podaří zablokovat field goal a míč se odrazí přes neutral zone (neutrální zóna je prostor mezi lajnami obou týmu) může se míče zmocnit kterýkoliv z týmů.

Pokud míč zůstane za neutrální zónou, může se ho zmocnit pouze obrana.

V obou případech však získá bránící tým míč pro svůj útok.

EXTRA POINT

Poté, co tým skóruje touchdown (6 bodů), je nejčastějším úkolem special týmu proměnit tzv. Extra point, který má hodnotu jednoho bodu. V tomto případě musí kicker trefit míč do goal post (branky) ze soupeřovy dvouyardové hranice.

ONSIDE KICK

V některých případech (nejčastěji když tým prohrává a zbývá málo času do konce utkání) se special tým může pokusit o tzv. Onside kick.

Onside kick je druh výkopu. Na rozdíl však od „klasického“ výkopu (jehož podstatou je kopnou míč do rukou soupeře) je cílem týmu, který onside kick kope, získat míč zpátky do svých rukou.

Aby byl onside kick platný, musí míč letět minimálně deset yardů. Poté co přeletí tuto hranici, může se ho tým, který výkop prováděl (kicking team), pokusit získat.

Jestliže se míče předtím než přeletí desetiyardovou hranici, dotkne hráč soupeře, ale nezíská nad ním kontrolu, může se ho hráč týmu, který onside kick prováděl pokusit získat.

Člen vykopávajícího týmu nemůže fyzicky kontaktovat hráče přijímacího týmu, který se snaží zachytit letící míč.

Pokud míč během onside kicku, skončí v autu, aniž by se ho někdo dotkl, dostane vykopávající tým pětiyardovou penaltu a výkop se opakuje.

Jestliže hráč vykopávajícího týmu překročí line of scrimmage předtím, než je míč vykopnut obdrží vykopávající tým pětiyardovou penalizaci a výkop musí být opakován.

Pokud vykopávající poruší během onside kicku pravidla dvakrát za sebou, získá míč automaticky přijímající tým.

Tým, jehož hráč míč zachytí, získá kontrolu nad míčem.

PUNTING

PUNT

Pokud útočící tým čelí čtvrtému downu na své třicetiyardové linii obvykle místo toho, aby se pokusil získat první down pomocí přihrávky nebo běhu zvolí tzv. punt (odkop). Pokud by se útočící tým pokusil získat první down a nepovedlo by se mu to, daroval by tak útoku soupeře vynikající field pozici, která by mohla vést k snadnému zisku bodů.

Cílem puntu je odkopnout míč co nejdále od své endzony a zahnat tak soupeře co nejhlouběji do své poloviny.

Hráč, který má za úkol odkopnout míč se nazývá Punter.

Punter se obvykle nachází 15 yardů za line of scrimmage. Punterovi rozehraje (snap) míč hráč zvaný long snapper. Punter násladně chytí míč do ruky a odkopne ho.

PUNT RETURNING (vracení puntu)

Hráč, který má za úkol vrátit punt soupeře (dokud ho soupeř nesloží, nevběhne do autu, nebo neskóruje touchdown) se nazývá Punt Returner.

Punt returner bývá nejrychlejší hráč v týmu (obvykle running back nebo receiver).

Úkolem zbylých členů special týmu během punt returnu je odblokovat hráče soupeře tak, aby měl punt returner volnou cestu k běhu.

Komentáře ke článku (celkem 9)

155844 Dušan napsal před 12 měsíci:
Zdarec pánové.
Co to je drop kicks? 
20426 POPA napsal před 89 měsíci:
Díky pánové super napsáno !!!!!
6797 Jikin napsal před 103 měsíci:
po sezóně v klidu pročtu ..

Pro vkládání komentářů se, prosím, přihlaste kliknutím zde.


Představujeme:

Randy Moss

Randy Moss

Tým: 49ers (#84)
Pozice: Wide Receiver
Draft v roce: 1999


Budoucí člen fotbalové síně slávy Randy Moss, započal svou profesionální fotbalovou kariéru v barvách Minnesoty Vikings, kteří si ho vybrali do svého týmu v 1.… Více informací o hráčovi

Víte, co je?

Pojem: Down

(Pokus) Útok každého týmu má 4 downy (pokusy) na to, aby překonal deseti yardovou hranici. Down

Víte, co je?

Fanoušci s nejvíce body za červenec 2020:

+++ | off-line 0 bodů
0000Dunik13 | off-line 0 bodů
000 AndyGal | off-line 0 bodů
000 Bedyk | off-line 0 bodů
gaučový odborník | on-line 5017×
formic | off-line 4973×
Ježour | off-line 4533×
DebiQue | off-line 4489×
PS4

Šéfredaktor na Twitteru:

Doktor na Twitteru:

PS4